Toelating nwu 2018 om aansoek

NWU Faculty of Theology Community College - Potchefstroom -

AktuariГ«le Wetenskap Actuarial Science Natuurwetenskappe

nwu aansoek om toelating 2018

Honneurs Baccalaureus Artium theology.nwu.ac.za. Stap 1: Voor jy aansoek doen Maak seker dat jy die Universiteit se Toelatingsbeleid en die toelatings- en keuringskriteria van die verskillende fakulteite verstaan. Die beleid, kriteria en riglyne vir voornemende studente is beskikbaar by www.maties.com, of skakel met ons KliГ«ntedienssentrum by +27 21 808 9111 of info@sun.ac.za. Vir nagraadse, Voornemende studente moet reeds werksaam wees by 'n skool in Graad R om aansoek te kan doen om toelating. Hierdie is Е‰ drie jaar diploma op NKR-vlak 6. As deel van hierdie onderwyskwalifikasie word daar van studente verwag om ondervinding op te doen in die toepassing van verwerfde kennis en vermoГ«ns in die konteks van Е‰ Graad R klaskamer..

Tuis Student Academic Lifecycle Administration Dienste NWU

Dierkunde personeel Zoology Natuurwetenskappe Noordwes. hulle finale Graad 11-jaarpunt (promosiepunt) gebruik om aansoek te doen. Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende studente wat reeds die skool verlaat het, hul NSS/IEB*-sertifikaat moet gebruik om aansoek te doen. Verwys ook na HoГ«r Onderwys Suid-Afrika (Higher Education South Africa op, hulle finale Graad 11-jaarpunt (promosiepunt) gebruik om aansoek te doen. Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende studente wat reeds die skool verlaat het, hul NSS/IEB*-sertifikaat moet gebruik om aansoek te doen. Verwys ook na HoГ«r Onderwys Suid-Afrika (Higher Education South Africa op.

gewaarmerkte afskrif van die huweliksertifikaat hierdie aansoek vergesel. 3. Stel die Universiteit onmiddellik in kennis indien u: - Besluit om nie voort te gaan met hierdie aansoek om toelating nie; - Van adres verander; - Nie binne vier weke nadat u die aansoek ingestuur het, ‘n ontvangserkenning daarvan van die Universiteit ontvang nie. 4 Doen aanlyn aansoek vir toelating tot die NWU met finale graad 11 eksamen uitslae: Sper datum 30 Junie; Alle voornemende studente moet die volgende stappe volg om in aanmerking te kom vir keuring vir die graad in Verpleegkunde en indiening van die volgende voltooide dokumente na afloop van aanlyn registrasie.

APS telling: Die prestasie behaal in vier aangewese vakke plus twee NSS-vakkeword in berekening gebring. Die prestasie behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie. 'n Minimum telling van 24 word benodig. Taalvereiste: 'n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huisstaal- en Eerste Addisionele taalvlak. Keuringsprogram: Aansoeke sluit 30 Junie. Studente word … hulle finale Graad 11-jaarpunt (promosiepunt) gebruik om aansoek te doen. Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende studente wat reeds die skool verlaat het, hul NSS/IEB*-sertifikaat moet gebruik om aansoek te doen. Verwys ook na Hoër Onderwys Suid-Afrika (Higher Education South Africa op

Dit is die fakulteit se doel om regstudente toe te rus met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewe sal nodig kry, en ook om die wetenskap van die reg deur middel van navorsing deur ons personeel en nagraadse studente in diens van geregtigheid en demokrasie uit te brei. INSKRYWINGS 2019: GRAAD R EN GRAAD RR. George Suid Pre PrimГЄr Aansoekpakket 2019. INSKRYWINGS 2020: GRAAD R EN GRAAD RR. Volledige aansoekpakket en inligting sal volg.

Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR. Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2019 akademiese jaar. Doen aanlyn aansoek vir toelating tot die NWU met finale graad 11 eksamen uitslae: Sper datum 30 Junie; Alle voornemende studente moet die volgende stappe volg om in aanmerking te kom vir keuring vir die graad in Verpleegkunde en indiening van die volgende voltooide dokumente na afloop van aanlyn registrasie.

asseblief NWU-CIMA@nwu.ac.za Sluitingsdatum vir aansoeke 30 November Finale akademiese punte word vereis wanneer aansoek ingedien word. Doelwitte van die program Daar is ʼn markbehoefte aan goed afgeronde en goed opgeleide bestuursrekeningkunde-spesialiste wat bevoeg is om navorsing te doen, moderne besigheidskwessies te Lees asseblief deur al die stappe hieronder om vas te stel watter van die stappe relevant is vir jou aansoek om aan die Universiteit van Pretoria in 2019 te studeer. Nie-Suid-Afrikaanse burgers moet ook kennis neem van die stappe hieronder, en word spesifiek verwys na die belangrike inligting op bladsy 1. Kies ‘n program

gewaarmerkte afskrif van die huweliksertifikaat hierdie aansoek vergesel. 3. Stel die Universiteit onmiddellik in kennis indien u: - Besluit om nie voort te gaan met hierdie aansoek om toelating nie; - Van adres verander; - Nie binne vier weke nadat u die aansoek ingestuur het, ‘n ontvangserkenning daarvan van die Universiteit ontvang nie. 4 23-07-2016 · Dirkie Uys Skoolverjaarsdag 2016. 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Worship Songs Recommended for you

It is all-systems-go for Merensky High School’s rugby, hockey and netball coaches. 2018 may seem in the distant future, but the Plasie coaches want to be ready. On Wednesday, 18 October, USN hosted a sports clinic at Hoërskool Eldoraigne in Centurion. 23 Plasies joined over 400 coaches from various schools to hone their skills. Vir meer besonderhede, besoek die webwerf van die Fakulteit Teologie. (Die status quo word gehandhaaf vir bestaande B-status-pyplynstudente tot September 2018.) b) ‘n Student moet voor die aanvang van die honneursstudie by die Programbestuurder Honneurs BA op die voorgeskrewe vorm aansoek doen om keuring. c) Keuring geskied op grond van die

hulle finale Graad 11-jaarpunt (promosiepunt) gebruik om aansoek te doen. Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende studente wat reeds die skool verlaat het, hul NSS/IEB*-sertifikaat moet gebruik om aansoek te doen. Verwys ook na Hoër Onderwys Suid-Afrika (Higher Education South Africa op Voornemende studente (óf Graad 12 leerders of leerders wat reeds Graad 12 geslaag het) wat aan die minimum vereistes voldoen en reeds aansoek gedoen het vir ingenieurswese by die NWU word uitgenooi om die Ingenieurstoets te skryf op enige van die datums hieronder: 5 Oktober (NWU Potchefstroom) 16 November (NWU Potchefstroom) Die Ingenieurstoets strek oor een dag en daar is geen registrasiefooi …

MDDA bids Hello and Goodbye – Hoërskool Merensky

nwu aansoek om toelating 2018

Aktuariële Wetenskap Actuarial Science Natuurwetenskappe. 04-05-2019 · Welkom by die blad van die Fakulteit Teologie van die NWU. Welcome to the page of the Faculty of Theology from the NWU. Theology on Reformational foundation The Faculty of Theology of the North-West University rests on a Reformational foundation. In this way it recognises its historical links with the Reformation of the 16th and 17th centuries, with the Theological School of the RCSA and with …, Jaarlikse galafunksie vier die STR-klas van 2018 Die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Vanderbijlpark het onlangs die rooi tapyt uitgerol om die uitmuntende prestasie van sy STR-rekeningkundestudente te vier..

MDDA bids Hello and Goodbye – Hoërskool Merensky

nwu aansoek om toelating 2018

Tuis Student Academic Lifecycle Administration Dienste NWU. Word ook in Engels aangebied.) Teaterstudies (teorie) Vertaalkunde (Met aanvang van 2014, moet aansoek gedoen word om toelating tot hierdie eenjaarkursus aan die begin van die derde studiejaar. Sien die Fakulteit se jaarboek vir besonderhede.) Visuele Kommunikasie Lys van vakke uit ander fakulteite Keusevak Bedryf- en Organisasiesielkunde (op https://af.wikipedia.org/wiki/Chemiese_ingenieurswese Die Skool vir Besigheid & Korporatiewe Bestuur bied Е‰ verskeidenheid van kortkursusse om bestuursvaardighede in die werksomgewing holisties te verbeter. Aansoekvorm Toelatingsvereistes Toelating van internasionale aansoekers Registrasie-inligting.

nwu aansoek om toelating 2018

 • Dierkunde personeel Zoology Natuurwetenskappe Noordwes
 • Aansoekvorm NWU
 • Honneurs Baccalaureus Artium theology.nwu.ac.za

 • Welkom by die Skool vir Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie vir Onderwys. Die skool bied relevante, hoГ« kwaliteit onderrig aan, wat die graduandi voorberei om as effektiewe onderwysers te kan funksioneer, om kwaliteit navorsing te kan doen en om as lewenslange leerders te kan funksioneer. Die skool sluit die volgende vakgroepgroeperings in: Natuurwetenskappe-onderwys, Wiskunde-onderwys, … Om die waarskynlikheid van sulke gebeure te verminder dra daartoe by om emosionele pyn te verlig. Gebeure soos bv. die dood kan nie vermy word nie; daarom is dit belangrik om die finansiГ«le impak daarvan te verminder. Aktuarisse is voorste kenners wat maniere vind om risiko te verminder. Hierdie kundigheid vereis Е‰ kombinasie van sterk

  Wanneer jy jou studentenommer kry, gebruik dit saam met die PIN wat jy self geskep het om in te teken. Stap 3: Wat wil jy studeer? Voltooi al die velde. Gebruik die jaarboeke om meer inligting te kry oor die kwalifikasies, afleweringsmodusse en kurrikulums. Stap 4: Oplaai van stawende dokumentasie. Om u aansoek te oorweeg, laai asb. Die Voornemende studente (óf Graad 12 leerders of leerders wat reeds Graad 12 geslaag het) wat aan die minimum vereistes voldoen en reeds aansoek gedoen het vir ingenieurswese by die NWU word uitgenooi om die Ingenieurstoets te skryf op enige van die datums hieronder: 5 Oktober (NWU Potchefstroom) 16 November (NWU Potchefstroom) Die Ingenieurstoets strek oor een dag en daar is geen registrasiefooi …

  gewaarmerkte afskrif van die huweliksertifikaat hierdie aansoek vergesel. 3. Stel die Universiteit onmiddellik in kennis indien u: - Besluit om nie voort te gaan met hierdie aansoek om toelating nie; - Van adres verander; - Nie binne vier weke nadat u die aansoek ingestuur het, ‘n ontvangserkenning daarvan van die Universiteit ontvang nie. 4 Dit is die fakulteit se doel om regstudente toe te rus met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewe sal nodig kry, en ook om die wetenskap van die reg deur middel van navorsing deur ons personeel en nagraadse studente in diens van geregtigheid en demokrasie uit te brei.

  Application for Admission Aansoek om Toelating T. +27 (0)51 401 9111 info@ufs.ac.za www.ufs.ac.za 2014. Thank you for your application for admission to the University of the Free State. We appreciate your application and look forward to welcoming you as a registered student. / Dankie vir u aansoek om toelating tot die Universiteit van die Vrystaat. Ons waardeer u aansoek en sien uit daarna om u as 'n … Lees asseblief deur al die stappe hieronder om vas te stel watter van die stappe relevant is vir jou aansoek om aan die Universiteit van Pretoria in 2019 te studeer. Nie-Suid-Afrikaanse burgers moet ook kennis neem van die stappe hieronder, en word spesifiek verwys na die belangrike inligting op bladsy 1. Kies ‘n program

  APS telling: Die prestasie behaal in vier aangewese vakke plus twee NSS-vakkeword in berekening gebring. Die prestasie behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie. 'n Minimum telling van 24 word benodig. Taalvereiste: 'n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huisstaal- en Eerste Addisionele taalvlak. Keuringsprogram: Aansoeke sluit 30 Junie. Studente word … APS telling: Die prestasie behaal in vier aangewese vakke plus twee NSS-vakkeword in berekening gebring. Die prestasie behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie. 'n Minimum telling van 24 word benodig. Taalvereiste: 'n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huisstaal- en Eerste Addisionele taalvlak. Keuringsprogram: Aansoeke sluit 30 Junie. Studente word …

  Wanneer jy jou studentenommer kry, gebruik dit saam met die PIN wat jy self geskep het om in te teken. Stap 3: Wat wil jy studeer? Voltooi al die velde. Gebruik die jaarboeke om meer inligting te kry oor die kwalifikasies, afleweringsmodusse en kurrikulums. Stap 4: Oplaai van stawende dokumentasie. Om u aansoek te oorweeg, laai asb. Die APS telling: Die prestasie behaal in vier aangewese vakke plus twee NSS-vakkeword in berekening gebring. Die prestasie behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie. 'n Minimum telling van 24 word benodig. Taalvereiste: 'n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huisstaal- en Eerste Addisionele taalvlak. Keuringsprogram: Aansoeke sluit 30 Junie. Studente word …

  Voornemende studente moet reeds werksaam wees by 'n skool in Graad R om aansoek te kan doen om toelating. Hierdie is Е‰ drie jaar diploma op NKR-vlak 6. As deel van hierdie onderwyskwalifikasie word daar van studente verwag om ondervinding op te doen in die toepassing van verwerfde kennis en vermoГ«ns in die konteks van Е‰ Graad R klaskamer. Doen aanlyn aansoek vir toelating tot die NWU met finale graad 11 eksamen uitslae: Sper datum 30 Junie; Alle voornemende studente moet die volgende stappe volg om in aanmerking te kom vir keuring vir die graad in Verpleegkunde en indiening van die volgende voltooide dokumente na afloop van aanlyn registrasie.

  Application for Admission Aansoek om Toelating T. +27 (0)51 401 9111 info@ufs.ac.za www.ufs.ac.za 2014. Thank you for your application for admission to the University of the Free State. We appreciate your application and look forward to welcoming you as a registered student. / Dankie vir u aansoek om toelating tot die Universiteit van die Vrystaat. Ons waardeer u aansoek en sien uit daarna om u as 'n … Stap 1 Om vir toelating aansoek te doen, moet 'n voornemende student 'n aansoekvorm voltooi en dit indien tesame met al die vereiste stawende dokumentasie, soos aangedui in die Riglyne vir Aansoekers, naamlik 'n CV, 'n motiveringsbrief, twee ID-foto's, aansoekfooi, sowel as gesertifiseerde kopieë ID-dokument, akademiese rekords en verwante sertifikate.

  Wanneer jy jou studentenommer kry, gebruik dit saam met die PIN wat jy self geskep het om in te teken. Stap 3: Wat wil jy studeer? Voltooi al die velde. Gebruik die jaarboeke om meer inligting te kry oor die kwalifikasies, afleweringsmodusse en kurrikulums. Stap 4: Oplaai van stawende dokumentasie. Om u aansoek te oorweeg, laai asb. Die Lees asseblief deur al die stappe hieronder om vas te stel watter van die stappe relevant is vir jou aansoek om aan die Universiteit van Pretoria in 2019 te studeer. Nie-Suid-Afrikaanse burgers moet ook kennis neem van die stappe hieronder, en word spesifiek verwys na die belangrike inligting op bladsy 1. Kies ‘n program

  Aansoek om toelating vir 2019 lgs.co.za. 2 minimum toelatingsvereistes vir voorgraadse studie (potchefstroomkampus) 2018 (vir alle vorme van onderrig) hoksr-belyning soos alle ander suid-afrikaanse universiteite is die nwu tans besig om al hul kwalifikasies en programme te belyn met die hoг«ronderwyskwalifikasie-, vir meer besonderhede, besoek die webwerf van die fakulteit teologie. (die status quo word gehandhaaf vir bestaande b-status-pyplynstudente tot september 2018.) b) ␘n student moet voor die aanvang van die honneursstudie by die programbestuurder honneurs ba op die voorgeskrewe vorm aansoek doen om keuring. c) keuring geskied op grond van die).

  Stap 1: Voor jy aansoek doen Maak seker dat jy die Universiteit se Toelatingsbeleid en die toelatings- en keuringskriteria van die verskillende fakulteite verstaan. Die beleid, kriteria en riglyne vir voornemende studente is beskikbaar by www.maties.com, of skakel met ons KliГ«ntedienssentrum by +27 21 808 9111 of info@sun.ac.za. Vir nagraadse driekie.fourie@nwu.ac.za Eko Rehab, Thabo Mbeki Rd, Potchefstroom, Potchefstroom PhD Nematoloog wat spesialiseer en nematood-ekologie, gasheerplantweerstand en evaluering van eko-vriendelike strategieГ« om plantparasitiese nematode te beheer.

  Vir meer besonderhede, besoek die webwerf van die Fakulteit Teologie. (Die status quo word gehandhaaf vir bestaande B-status-pyplynstudente tot September 2018.) b) ‘n Student moet voor die aanvang van die honneursstudie by die Programbestuurder Honneurs BA op die voorgeskrewe vorm aansoek doen om keuring. c) Keuring geskied op grond van die Jaarlikse galafunksie vier die STR-klas van 2018 Die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Vanderbijlpark het onlangs die rooi tapyt uitgerol om die uitmuntende prestasie van sy STR-rekeningkundestudente te vier.

  Aandag alle ander Hons-studente: Let asb daarop dat jy aansoek moet doen om toelating tot M-studies op die voorgeskrewe aansoekvorm wat op die NWU-webwerf beskikbaar is. Attention to all other Hons students: Please note that you must apply for admission to M-studies on the prescribed application form available on the NWU website. Om die waarskynlikheid van sulke gebeure te verminder dra daartoe by om emosionele pyn te verlig. Gebeure soos bv. die dood kan nie vermy word nie; daarom is dit belangrik om die finansiГ«le impak daarvan te verminder. Aktuarisse is voorste kenners wat maniere vind om risiko te verminder. Hierdie kundigheid vereis Е‰ kombinasie van sterk

  04-05-2019 · Welkom by die blad van die Fakulteit Teologie van die NWU. Welcome to the page of the Faculty of Theology from the NWU. Theology on Reformational foundation The Faculty of Theology of the North-West University rests on a Reformational foundation. In this way it recognises its historical links with the Reformation of the 16th and 17th centuries, with the Theological School of the RCSA and with … Lees asseblief deur al die stappe hieronder om vas te stel watter van die stappe relevant is vir jou aansoek om aan die Universiteit van Pretoria in 2019 te studeer. Nie-Suid-Afrikaanse burgers moet ook kennis neem van die stappe hieronder, en word spesifiek verwys na die belangrike inligting op bladsy 1. Kies ‘n program

  Application for Admission Aansoek om Toelating T. +27 (0)51 401 9111 info@ufs.ac.za www.ufs.ac.za 2014. Thank you for your application for admission to the University of the Free State. We appreciate your application and look forward to welcoming you as a registered student. / Dankie vir u aansoek om toelating tot die Universiteit van die Vrystaat. Ons waardeer u aansoek en sien uit daarna om u as 'n … Application for Admission Aansoek om Toelating T. +27 (0)51 401 9111 info@ufs.ac.za www.ufs.ac.za 2014. Thank you for your application for admission to the University of the Free State. We appreciate your application and look forward to welcoming you as a registered student. / Dankie vir u aansoek om toelating tot die Universiteit van die Vrystaat. Ons waardeer u aansoek en sien uit daarna om u as 'n …

  1. Dankie vir u aansoek. 2. Inskrywings vir 2019 open 12 Februarie 2018 en aansoeke moet ons voor 23 Maart 2018 bereik. 3. Aansoeke wat na 23 Maart 2018 ontvang word, sal op ‘n register geplaas word. 4. Alle aansoeke moet per hand afgegee word. Geen epos aansoeke sal aanvaar word nie. 5. Alle afskrifte moet gesertifiseer wees. 6. Indien nie Die Skool vir Besigheid & Korporatiewe Bestuur bied ʼn verskeidenheid van kortkursusse om bestuursvaardighede in die werksomgewing holisties te verbeter. Aansoekvorm Toelatingsvereistes Toelating van internasionale aansoekers Registrasie-inligting

  Aandag alle ander Hons-studente: Let asb daarop dat jy aansoek moet doen om toelating tot M-studies op die voorgeskrewe aansoekvorm wat op die NWU-webwerf beskikbaar is. Attention to all other Hons students: Please note that you must apply for admission to M-studies on the prescribed application form available on the NWU website. 23-07-2016В В· Dirkie Uys Skoolverjaarsdag 2016. 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Worship Songs Recommended for you

  nwu aansoek om toelating 2018

  Jaarlikse galafunksie vier die STR-klas van 2018 News NWU

  AktuariГ«le Wetenskap Actuarial Science Natuurwetenskappe. welkom by die skool vir wiskunde, wetenskap en tegnologie vir onderwys. die skool bied relevante, hoг« kwaliteit onderrig aan, wat die graduandi voorberei om as effektiewe onderwysers te kan funksioneer, om kwaliteit navorsing te kan doen en om as lewenslange leerders te kan funksioneer. die skool sluit die volgende vakgroepgroeperings in: natuurwetenskappe-onderwys, wiskunde-onderwys, вђ¦, scholtz runs her own photography studio and is a journalist for a well-known ladies magazine. she holds a degree in journalism from nwu, as well as a grade 8 in rockschools piano. another newcomer is mrs lize-mari jooste who will head the fine arts department. she holds an honours degree in art, art history and multimedia design from nwu); studente wat die ba of bcom (regte) graad studeer, kan na hul 3 jarige graad voortgaan met die llb oor 2 jaar of verder of honeursstudies in 'n nie-regsgraad., doen aanlyn aansoek vir toelating tot die nwu met finale graad 11 eksamen uitslae: sper datum 30 junie; alle voornemende studente moet die volgende stappe volg om in aanmerking te kom vir keuring vir die graad in verpleegkunde en indiening van die volgende voltooide dokumente na afloop van aanlyn registrasie..

  Eenheid vir Oop Afstandsleer Opvoedkunde Distance NWU

  Eenheid vir Oop Afstandsleer Opvoedkunde Distance NWU. jaarlikse galafunksie vier die str-klas van 2018 die noordwes-universiteit (nwu) se kampus in vanderbijlpark het onlangs die rooi tapyt uitgerol om die uitmuntende prestasie van sy str-rekeningkundestudente te vier., 2.2 finale toelating tot die program nb finale toelating tot die program word gedoen nadat die finale graad 12 punte ontvang is en die resultate sal in januarie 2018 per sms bekend gemaak word. dit bly die verantwoordelikheid van die voornemende student om 'n gewaarmerkte kopie van sy/haar).

  nwu aansoek om toelating 2018

  Tuis Student Academic Lifecycle Administration Dienste NWU

  Tuis Student Academic Lifecycle Administration Dienste NWU. word ook in engels aangebied.) teaterstudies (teorie) vertaalkunde (met aanvang van 2014, moet aansoek gedoen word om toelating tot hierdie eenjaarkursus aan die begin van die derde studiejaar. sien die fakulteit se jaarboek vir besonderhede.) visuele kommunikasie lys van vakke uit ander fakulteite keusevak bedryf- en organisasiesielkunde (op, aandag alle ander hons-studente: let asb daarop dat jy aansoek moet doen om toelating tot m-studies op die voorgeskrewe aansoekvorm wat op die nwu-webwerf beskikbaar is. attention to all other hons students: please note that you must apply for admission to m-studies on the prescribed application form available on the nwu website.).

  nwu aansoek om toelating 2018

  2020.Brosjure.MDAansoek.pdf HOГ‹RGRADE-ADMINISTRASIE

  Aansoekvorm NWU. hiermee doen ek aansoek om toelating tot die xcel-program ek verstaan dat die universiteit geen waarborg gee vir die uitslae wat met die nss eksamen verwerf sal word nie. ek verstaan dat alle klasse en toetse verpligtend is ek verstaan dat ek die program moet staak indien ek nie alda111 slaag tydens die eerste semester nie., stap 1 om vir toelating aansoek te doen, moet 'n voornemende student 'n aansoekvorm voltooi en dit indien tesame met al die vereiste stawende dokumentasie, soos aangedui in die riglyne vir aansoekers, naamlik 'n cv, 'n motiveringsbrief, twee id-foto's, aansoekfooi, sowel as gesertifiseerde kopieг« id-dokument, akademiese rekords en verwante sertifikate.).

  nwu aansoek om toelating 2018

  Voorgraadseprograminligting 2019 by University of Pretoria Issuu

  Kortleerprogramme Mafikeng Business School Handel NWU. wanneer jy jou studentenommer kry, gebruik dit saam met die pin wat jy self geskep het om in te teken. stap 3: wat wil jy studeer? voltooi al die velde. gebruik die jaarboeke om meer inligting te kry oor die kwalifikasies, afleweringsmodusse en kurrikulums. stap 4: oplaai van stawende dokumentasie. om u aansoek te oorweeg, laai asb. die, voornemende studente moet reeds werksaam wees by 'n skool in graad r om aansoek te kan doen om toelating. hierdie is е‰ drie jaar diploma op nkr-vlak 6. as deel van hierdie onderwyskwalifikasie word daar van studente verwag om ondervinding op te doen in die toepassing van verwerfde kennis en vermoг«ns in die konteks van е‰ graad r klaskamer.).

  Voornemende studente moet reeds werksaam wees by 'n skool in Graad R om aansoek te kan doen om toelating. Hierdie is Е‰ drie jaar diploma op NKR-vlak 6. As deel van hierdie onderwyskwalifikasie word daar van studente verwag om ondervinding op te doen in die toepassing van verwerfde kennis en vermoГ«ns in die konteks van Е‰ Graad R klaskamer. 2 MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE (POTCHEFSTROOMKAMPUS) 2018 (VIR ALLE VORME VAN ONDERRIG) HOKSR-belyning Soos alle ander Suid-Afrikaanse universiteite is die NWU tans besig om al hul kwalifikasies en programme te belyn met die HoГ«ronderwyskwalifikasie-

  APS telling: Die prestasie behaal in vier aangewese vakke plus twee NSS-vakkeword in berekening gebring. Die prestasie behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie. 'n Minimum telling van 24 word benodig. Taalvereiste: 'n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huisstaal- en Eerste Addisionele taalvlak. Keuringsprogram: Aansoeke sluit 30 Junie. Studente word … Vir meer besonderhede, besoek die webwerf van die Fakulteit Teologie. (Die status quo word gehandhaaf vir bestaande B-status-pyplynstudente tot September 2018.) b) ‘n Student moet voor die aanvang van die honneursstudie by die Programbestuurder Honneurs BA op die voorgeskrewe vorm aansoek doen om keuring. c) Keuring geskied op grond van die

  2 Alumni (Oud-Studente) Aansoekers wat voor 2018/2019 ‘n geregistreerde student by die NWU en/of PU vir CHO was, moet die onderstaande dokumente indien wanneer aansoek om toelating gedoen word: Voltooide aansoekvorm (aanlyn-aansoek, elektroniese aansoekvorm of gedrukte formaat); Gesertifiseerde afskrif van Identiteitsdokument/Paspoort Stap 1: Voor jy aansoek doen Maak seker dat jy die Universiteit se Toelatingsbeleid en die toelatings- en keuringskriteria van die verskillende fakulteite verstaan. Die beleid, kriteria en riglyne vir voornemende studente is beskikbaar by www.maties.com, of skakel met ons Kliëntedienssentrum by +27 21 808 9111 of info@sun.ac.za. Vir nagraadse

  Om die waarskynlikheid van sulke gebeure te verminder dra daartoe by om emosionele pyn te verlig. Gebeure soos bv. die dood kan nie vermy word nie; daarom is dit belangrik om die finansiële impak daarvan te verminder. Aktuarisse is voorste kenners wat maniere vind om risiko te verminder. Hierdie kundigheid vereis ʼn kombinasie van sterk Vir meer besonderhede, besoek die webwerf van die Fakulteit Teologie. (Die status quo word gehandhaaf vir bestaande B-status-pyplynstudente tot September 2018.) b) ‘n Student moet voor die aanvang van die honneursstudie by die Programbestuurder Honneurs BA op die voorgeskrewe vorm aansoek doen om keuring. c) Keuring geskied op grond van die

  Voornemende studente moet reeds werksaam wees by 'n skool in Graad R om aansoek te kan doen om toelating. Hierdie is Е‰ drie jaar diploma op NKR-vlak 6. As deel van hierdie onderwyskwalifikasie word daar van studente verwag om ondervinding op te doen in die toepassing van verwerfde kennis en vermoГ«ns in die konteks van Е‰ Graad R klaskamer. Studente wat die BA of BCom (Regte) graad studeer, kan na hul 3 jarige graad voortgaan met die LLB oor 2 jaar of verder of honeursstudies in 'n nie-regsgraad.

  Word ook in Engels aangebied.) Teaterstudies (teorie) Vertaalkunde (Met aanvang van 2014, moet aansoek gedoen word om toelating tot hierdie eenjaarkursus aan die begin van die derde studiejaar. Sien die Fakulteit se jaarboek vir besonderhede.) Visuele Kommunikasie Lys van vakke uit ander fakulteite Keusevak Bedryf- en Organisasiesielkunde (op hulle finale Graad 11-jaarpunt (promosiepunt) gebruik om aansoek te doen. Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende studente wat reeds die skool verlaat het, hul NSS/IEB*-sertifikaat moet gebruik om aansoek te doen. Verwys ook na HoГ«r Onderwys Suid-Afrika (Higher Education South Africa op

  gewaarmerkte afskrif van die huweliksertifikaat hierdie aansoek vergesel. 3. Stel die Universiteit onmiddellik in kennis indien u: - Besluit om nie voort te gaan met hierdie aansoek om toelating nie; - Van adres verander; - Nie binne vier weke nadat u die aansoek ingestuur het, ‘n ontvangserkenning daarvan van die Universiteit ontvang nie. 4 Aansoek om Toelating Voornemende studente moet skriftelik aansoek doen op aansoekvorms wat by die APA aangevra kan word. Laat Registrasie Die laaste datum vir registrasie vir die NGOS kursus is Donderdag, 30 September 2017. Die laaste datum vir registrasie vir BA en BTh studente is Vrydag, 26 Januarie 2018.

  nwu aansoek om toelating 2018

  NWU Faculty of Theology Higher education - Potchefstroom - 4